Rocznice

Wybierz metodę dodania Zmarłego:

01


Bez Rejestracji
Wybierz tą opcję jeżeli nie chcesz mieć możliwości edycji danych (dobre przy dodaniu tylko jednego Zmarłego).

 

02


Z Rejestracją
Wybierz tą opcję jeżeli chcesz mieć możliwości edycji oraz usuwania danych.