Rocznice

Regulamin Serwisu "VCMENTARZ.PL"

 1. Regulamin niniejszy określa warunki udostępnienia Użytkownikom Serwisu „VCMENTARZ.PL” funkcjonującego pod adresem www.vcmentarz.pl
 2. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza zgodę Użytkownika na postanowienia w Regulaminie zawarte.
 3. Podczas procesu rejestracji nie są wymagane od Użytkownika żadne dane ponad absolutnie konieczne.
 4. Dane wprowadzone przez Użytkownika podczas procesu rejestracji nie są publikowane na stronie www.vcmentarz.pl.
 5. Twórcy Serwisu starają się zachować pełną anonimowość zarejestrowanych Użytkowników.
 6. Użytkownik Serwisu, akceptując Regulamin oświadcza, iż będzie korzystał z udostępnionej w Serwisie VCMENTARZ.PL funkcjonalności, zgodnie z przepisami prawa, normami moralnymi, społecznymi i obyczajowymi, oraz że będzie zamieszczał w udostępnionej mu funkcjonalności jedynie imię, nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, miasto pochówku oraz ewentualnie zdjęcie osoby zmarłej. Wszelkie zamieszczanie imion i nazwisk osób, które żyją i których dane osobowe chronione są odpowiednimi przepisami prawa, może być i będzie usuwane przez właściciela Serwisu VCMENTARZ.PL.
 7. Pełną odpowiedzialność za zamieszczone treści ponosi Użytkownik, który je wprowadzi.
 8. Z Serwisu VCMENTARZ.PL może korzystać osoba fizyczna, które posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu tylko za zgodą rodzica lub opiekuna.
 9. Ewentualne reklamacje Użytkowników korzystających z Serwisu VCMENTARZ.PL są przyjmowane wyłącznie w trybie korespondencji poprzez wykorzystanie formularza w zakładce KONTAKT.
 10. W przypadku uzyskania informacji o łamaniu przepisów regulaminu przez Użytkownika jego konto zostanie zablokowane.
 11. Twórcy Serwisu nie są odpowiedzialni za niedostępność Serwisu VCMENTARZ.PL, wskutek problemów technicznych, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Twórcy Serwisu nie biorą odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

Twórcy Serwisu są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej o adresie www.vcmentarz.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej.